De Processor

Na dit hoofdstuk moet je het volgende kunnen.

  • Fabrikanten van processors opnoemen.
  • Von Neumann-cyclus uitleggen.
  • Verschillende componenten van een processor opnoemen en uitleggen, waaronder ALU, CU, instructieregister, statusregiser.
  • Werking van een processor uitleggen a.d.h.v. de som van twee getallen.
  • Evolutie van microprocessors schetsen.