Deze website is een aanvulling op de cursus Computersystemen. De cursus is bedoeld voor studenten informatica aan de lerarenopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.

De cursus wordt ingericht in het eerste jaar van de lerarenopleiding. Je vindt hier een aantal filmpjes en oefeningen om de geschreven cursus te ondersteunen.

Veel plezier.

Dirk Van Deuren