Onderdelen aanduiden

Duid in onderstaande afbeelding de verschillende computeronderdelen aan.